Straling Beperken - Afschermen

Gepubliceerd mrt. 18, 22
6 min read

Hqr Technology

Wat schermt het beste af tegen elektromagnetische straling?

Het is mogelijk om jezelf te beschermen tegen elektromagnetische straling van elektronische apparaten, door een stralingsscherm te gebruiken die de straling tussen jou en de bron kan blokkeren en absorberen. De holle luchtbuizen geleiden de straling namelijk niet.

Welk materiaal houdt röntgenstraling het beste tegen?

Röntgenstraling kan alleen door zachte stoffen heen. Huid is niet in staat om röntgenstraling tegen te houden. De straling kan alleen niet door harde materialen heen. De straling wordt tegengehouden door bijvoorbeeld bot en metaal.

Kun je 5G horen?

Het menselijk lichaam werkt op basis van (lichaamseigen) elektromagnetische signalen. Zendmasten en wifi zenden daar kunstmatige gepulste elektromagnetische velden dwars doorheen. En ondanks dat veel mensen het laagfrequente geluid niet kunnen horen, is het bromgeluid en de geluidstrilling er wel degelijk.

Is de straling van een mobiel schadelijk?

Ook al tonen een massa studies aan dat gsm-masten veilig zijn, toch blijven een aantal mensen beweren last te hebben van de elektromagnetische velden. Maar er bestaat geen bewijs dat er een verband is tussen de gezondheidsklachten en het niveau van blootstelling aan stralen.

Kan je straling voelen?

Nee, straling kun je niet zien of voelen. Alleen met speciale meetinstrumenten kan worden vastgesteld of ergens straling is.

Wat doet wifi straling met je?

Recente onderzoeken tonen aan dat langdurige blootstelling aan Wifi-straling negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Dit zijn kenmerken zoals hoofdpijn, vermoeidheid, steken op de borst en duizeligheid.

Hoe bescherm ik mezelf tegen 5G?

Je kunt je daartegen beschermen met anti-oxidanten zoals platina en zink, eiwitten, magnesium en ijzer. Ook zijn er speciale magneetjes (dotjes) die het negatieve effect van de straling zouden kunnen verzachten. Hoe schadelijk 5G daadwerkelijk is, weet nog niet niemand.

Hoe kunnen we ons beschermen tegen röntgenstralen?

Beschermende kleding Om het lichaam te beschermen tegen ioniserende straling is er speciale stralingswerende kleding ontwikkeld. In dit soort kleding is een bepaalde loodwaarde verwerkt waar straling niet doorheen kan.

Hoe kun je je beschermen tegen gammastralen?

Gamma Straling Om gammastraling tegen te houden zijn speciale maatregelen nodig: 6 centimeter lood, 10 centimeter ijzer of 33 centimeter beton houden ongeveer 95% van de door Kobalt-60 veroorzaakte straling tegen. Bij een nucleaire aanval biedt dan ook zelfs een tank geen goede bescherming.

Is 5G netwerk schadelijk?

Er is géén bewijs dat het 5G-netwerk schadelijk is voor de gezondheid. Tot die conclusie komt de Gezondheidsraad. De frequenties die de zendmasten uitzenden zijn namelijk al jaren in gebruik en hebben nooit negatieve gezondheidseffecten gehad, schrijft de raad.

De energie van een foton is recht evenredig met de frequentie van de straling, het aantal trillingen per seconde. De elektronvolt (e, V) is in de fysica een veel gebruikte maat voor energie - Hoogsensitief persoon. Een fotonenergie van 2 e, V komt overeen met een frequentie van bijna een half miljard MHz.

Daar kun je geen atomen mee ioniseren. Zo moet een foton een minimale energie van 13,6 e, V hebben om waterstof te ioniseren. Dat komt overeen met de frequentie van ultraviolet licht (uv-C). Kalium heeft atomen die heel makkelijk ioniseren. Toch is daarvoor nog 4,34 e, V (uv-A-straling) nodig. Voorbeelden van ioniserende elektromagnetische straling zijn: ultraviolet, röntgen- en gammastraling.

Speciale Broekzak Beschermt Tegen Straling

Niet-ioniserende straling komt in vele herkenbare vormen voor, zoals warmte, zichtbaar licht, microgolven of radiogolven. Deze straling heeft onvoldoende energie om elektronen uit atomen los te schieten en moleculen te verbrijzelen, hoe hoog de gegeven dosis ook is. De niet-ioniserende straling kan moleculen wel laten trillen en roteren. In sommige materialen (geleiders) zitten elektronen die kunnen worden bewogen onder invloed van zulke straling, zelfs door radiogolven.

Elektromagnetische golven wekken een wisselstroom in de gsm-antenne op die, na versterking, voor de ontvangst van een signaal zorgt. Het verzenden werkt precies omgekeerd. Bij antennes die specifiek voor een bepaald frequentiegebied zijn bedoeld, bestaat er een vaste relatie tussen de lengte van de antenne en het frequentiegebied. Dit heeft te maken met de resonantie met een golfveld.

Stralingsvrij Slapen Met Je Smartphone

Het voortdurende gewemel van atomen en moleculen ten gevolge van de warmtebeweging wekt ook straling op, namelijk warmtestraling. Luchtmoleculen hebben ten gevolge van die chaotische warmtebeweging snelheden van omtrent de geluidssnelheid, en bij hun botsingen wordt wat straling geproduceerd. Normaal is deze straling in evenwicht met de bewegende moleculen zelf: er wordt evenveel geproduceerd als geabsorbeerd.

Deze warmtestraling is tamelijk intens: een vierkante decimeter huid van 37 graden produceert 5 watt aan straling, en ontvangt ongeveer 4 watt aan straling van een omgeving op huiskamertemperatuur. We kunnen dit vergelijken met het maximale vermogen van een mobieltje. Dat bedraagt 0,25 watt. Een gsm-basisstation zendt uit met ongeveer het vermogen van een gloeilamp.

Mobiel Bellen En Straling

Er is wel geopperd dat celmembranen of lichaamsweefsel als lens zouden kunnen werken. De fotonen van de gebundelde stralingen zouden zo meerdere malen een elektron kunnen raken en daarmee voldoende energie opwekken om een atoom te ioniseren. Echter, zelfs in laboratoriumomstandigheden met krachtige, uiterst nauwkeurig gerichte lasers bleek dit zo buitengewoon moeilijk te realiseren, dat gesteld mag worden dat eventuele schadelijke invloed van gsm-straling niet op deze manier tot stand kan komen - Hoe kan ik mezelf beschermen tegen EMF straling?.

In principe kunnen de effecten van straling natuurlijk geconcentreerd optreden. Hoewel atomen kleiner zijn dan een halve nanometer, kunnen ze toch straling absorberen en uitzenden met een golflengte van honderden nanometers (licht). Maar ze kunnen dat door het verschijnsel van resonantie, wat wil zeggen dat de energie die ze opnemen uiterst nauwkeurig past bij de frequentie van de golf waaruit ze die energie opnemen (Straling en elektrosmog).

Harmonic Quantum Resonsance

Er zijn al twee meta-analyses verschenen waarin de meest betrouwbare onderzoeksresultaten op een rijtje worden gezet (7, 8). In deze studies werden vrijwilligers al of niet gedurende korte of langere tijd aan gsm-velden blootgesteld. Een deel van hen beschouwde zichzelf als overgevoelig (Hoe kunnen we ons beschermen tegen elektromagnetische). Bij sommige experimenten moesten de deelnemers raden of de zender aan of uit stond.

Er werd een breed scala aan symptomen gerapporteerd, maar die traden in dezelfde mate op zonder gsm-veld. Wanneer overgevoelige deelnemers al van tevoren hoorden dat de stralingsbron aanstond, rapporteerden ze vrijwel meteen diverse klachten (een nocebo-effect) (Straling van mobiele telefoons en zendmasten). Maar er zijn nog geen mensen gevonden die betrouwbaar kunnen voelen of er een zender in de buurt is.

Hoe Kan Ik Mezelf Beschermen Tegen Emf Straling?

Desondanks vond hij geen verband tussen bepaalde klachten en het gebruik van een mobiele telefoon. Hij had daar een goede verklaring voor: de Iraanse media hadden geen belangstelling voor de mogelijke gevaren van mobiele telefonie, zodat weinigen ervan op de hoogte waren. Harmonic Quantum resonsance technology. (5) We mogen aannemen dat elektromagnetische hypersensitiviteit een psychosomatische aandoening is.

De behandelwijze zou zich echter moeten richten op goede voorlichting en reflectietherapie, waarbij de patiënt zelf ontdekt dat hij niet merkt of een gsm-bron aan- of uitstaat. Dat is heilzamer dan griezelverhalen, dure onzinapparatuur of meters die laten zien wat geen mens kan voelen. Warme golven Hoewel het volgens de kwantummechanica niet mogelijk is, hebben onderzoekers toch gekeken of gsm-straling ioniserend kan werken in biologisch weefsel (HQR).

Hoogsensitief Voor Straling

Elektromagnetische Straling  Ziek Door Straling: Slachtoffers Pleiten Voor Stralingsvrij - emfhealthcard.com/nl/

Veel experimenten zijn gedaan in gekweekte cellen, waardoor alle condities konden worden gecontroleerd. Een groot aantal studies kan geen stralingseffecten aantonen. Er zijn echter ook een aantal goede onderzoeken die wel effecten laten zien, variërend van een toename in vrije radicalen, een stijging van het aantal breuken in een van de DNA-ketens, tot zelfs dubbelstrengs DNA-breuken.

beschrijven hoe oplopende doses gsm-straling (1 tot 4 watt per kilogram) evenredige oplopende toenames van radicalen en DNA-schade in gekweekte ooglenscellen veroorzaken. Ze maten de warmtestijging die hiermee gepaard gaat tot op de duizendste graad nauwkeurig (0,027 tot 0,108 graad) (straling mobiele telefoon). Biologische effecten bij dergelijk minieme temperatuurstijgingen lijken onwaarschijnlijk. Yao en collega’s hebben het er dan ook niet meer over, maar toch is het frappant dat de kwantummechanica wel precies de temperatuurstijging kan verklaren, en tegelijk categorisch uitsluit dat een hogere dosis leidt tot meer ionisatie.

Elektrosmog

Bescherming Tegen Straling In Huis - EMF health kaartStralingsbescherming

Daardoor komen ze in een toestand waarin ze wat verder van de atoomkern verwijderd zijn. We spreken, naar analogie van satellieten, over een hogere baan. Normaal valt het elektron vrijwel direct terug in een lagere baan, waarbij een nieuw foton wordt uitgezonden. Fluorescentie is een bekend voorbeeld van een dergelijke reactie.

Fotosynthese en fotochemie zijn heel specifieke processen voor een beperkt spectrum van de straling en met een groot voordeel voor een organisme - straling meten. Bescherm je tegen straling. Fysiologen hebben ook moleculen beschreven die betrokken zijn bij elektronenoverdracht van chemische reacties, of moleculen die vrije elektronen onschadelijk kunnen maken. Maar het is vrijwel uitgesloten dat de fotonen van gsm-straling een precieze reactie aangaan met deze voor radiogolven aspecifieke moleculen en dat dit de basis zou zijn van een cascade aan specifieke reacties, met een breed scala aan klachten tot gevolg.

Harmonic Quantum Resonsance

En de hoeveelheid warmte is zeer gering. De gemiddelde magnetron gebruikt achthonderd watt om water te verhitten in een afgesloten ruimte. Bij een mobieltje is het vermogen maximaal slechts 0,25 watt, waarbij de golven niet vlak bij de zender blijven. Het mobieltje geeft hooguit een temperatuurstijging van 0,12 graden (4).

Bij de mens zijn dagelijkse variaties van een hele graad volkomen normaal. Men hoeft zich pas zorgen maken als de temperatuur van de hersenen gedurende langere tijd boven de 41°C ligt. Zolang de wettelijke normen zodanig zijn dat de warmteproductie niet te hoog wordt, is er geen reden voor ongerustheid.

Emf ProtectionHet zou alleen gevaarlijk worden wanneer het menselijk lichaam ergens een specifieke ontvanger voor golven met gsm-frequenties heeft, die ontregeld wordt door mobiele telefoons, ongeveer zoals het oproepsignaal van een gsm een nabije telefoon kan storen. Mensen hebben wel ontvangers voor lichtgolven (ogen). Die zijn heel nuttig om te kunnen zien.

Navigation

Home

Latest Posts

Colloidaal Goud En Zilver, Oude Remedies

Published Jun 04, 23
4 min read

Colloidaal Zilver En Goud

Published Jun 02, 23
8 min read

Vers Fruit Op Het Werk

Published Jun 02, 23
10 min read