Mobiel Bellen En Straling

Gepubliceerd jan. 28, 22
6 min read

Hsp

Instanties zoals de Gezondheidsraad en de Wereldgezondheidsorganisatie beoordelen of onderzoek voldoet aan de wetenschappelijke normen. Zij controleren of uitspraken betrouwbaar en juist zijn. Wetenschappelijk goed onderbouwde informatie is bijvoorbeeld te vinden op de website van het Zendmasten in de omgeving? De overheid hanteert normen die gezondheidseffecten bij mensen moeten voorkomen.

Zendmasten moeten: binnen enkele honderden meters van de gebruiker worden geplaatst - Bescherming tegen straling mobiele telefoon. Dit is meestal op een zichtbare plaats in onze leefomgeving; aan veiligheidseisen voldoen voordat ze gebruikt worden; de blootstellingslimieten niet overschrijden op plekken waar mensen kunnen komen. Het bedrijf dat de zendmast installeert zorgt hiervoor. Wat is elektrogevoeligheid? Sommige mensen geven aan dat ze door straling last krijgen van hun gezondheid.

Dit wordt elektrogevoeligheid genoemd. De klachten die deze mensen ervaren zijn bijvoorbeeld hoofdpijn, spierpijn, pijn in hun gewrichten, hartritmestoornissen, huidproblemen, moeheid en problemen met concentreren. Uit onderzoek blijkt nog niet dat deze klachten inderdaad door elektromagnetische velden komen. Dit soort klachten komt veel voor, ook bij mensen die niet in de buurt van elektromagnetische velden zijn.

Elektromagnetische Straling

De ervaren klachten kunnen ernstig zijn en de kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden - electrosmog neutraliseren. Mensen die de blootstelling aan elektromagnetische velden willen beperken, kunnen tips vinden op de website van het Wat betekent de komst van 5G? In 2020 begint Nederland in een paar grote steden met de uitrol van het 5G netwerk.

Deze 5G antennes zijn kleiner en hebben een kleiner bereik. Ook verzenden zij minder sterke straling dan de huidige grote 3G/ 4G antennes op losstaande masten en daken. Er zijn daarom meer antennes nodig. Sommige wetenschappers denken dat onze blootstelling toeneemt door de komst van 5G. Juist omdat we steeds meer gebruik gaan maken van mobiel internet.

In het normale spraakgebruik worden de termen ‘elektromagnetische velden’ en ‘straling’ vaak door elkaar heen gebruikt, al hebben ze in de wetenschap een verschillende betekenis. Natuurlijke vormen van straling zijn zonlicht en kosmische straling. Het magnetisch veld van de aarde is een voorbeeld van een natuurlijk elektromagnetisch veld. Er zijn ook kunstmatige opgewerkte elektromagnetische velden door apparaten, zoals magnetrons, mobiele telefoons en zonnebanken.

Emf Protection

Milieu Centraal houdt zelf geen kennis bij over elektromagnetische velden, straling en gezondheidseffecten. Werken in de nabijheid van radiostraling van antennes. Informatie hierover kun je vinden op het Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid. Dit kennisplatform maakt wetenschappelijke kennis over elektromagnetische velden en straling begrijpelijk en geeft praktische tips om blootstelling aan straling te verminderen.

Hoe Werkt De Emf Health Card?  Bescherming Tegen Straling Mobiele Telefoon - emfhealthcard.com/nl/

Welke gezondheidsrisico’s hebben mobiele telefoons en zendmasten? Bijna iedereen in Nederland heeft een mobiele telefoon en gebruikt internet. Alle informatie die je binnenkrijgt en verstuurt met je telefoon of draadloze computer, gaat via zendmasten. Dat gebeurt met elektromagnetische velden. Je hoort mensen vaak praten over radiogolven of straling. Dat is hetzelfde als elektromagnetische velden.

In de afgelopen eeuw zijn we steeds meer gebruik gaan maken van elektromagnetische golven. Veel mensen vragen zich af of dat eigenlijk wel zo gezond is. Het gaat dan vaak over: de vraag of straling het lichaam kan opwarmen; de vraag of mobiel bellen of bij een zendmast wonen op de lange termijn effect kan hebben op je gezondheid; en de vraag of mensen overgevoelig kunnen zijn voor straling van mobiele telefoons en zendmasten.

Emf Bescherming

Wetenschappers noemen dat een hoge of een lage veldsterkte. Als er heel veel straling is, dan zou je lichaam daardoor kunnen opwarmen. Maar in Nederland is er nergens zoveel straling - Je baby beschermen tegen elektromagnetische straling. De veldsterktes zijn op straat en in huizen veel lager dan nodig is om je lichaam op te warmen. Over opwarming hoef je je dus geen zorgen te maken.

Maar we weten het nog steeds niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de zendsignalen van mobieltjes ‘mogelijk kankerverwekkend’ zijn. Dat betekent dat er aanwijzingen zijn dat mobieltjes kanker kunnen veroorzaken. Maar dat er nog geen bewijs is dat dat ook gebeurt. Er zijn in ieder geval niet méér mensen die een hersentumor krijgen, sinds we mobieltjes zijn gaan gebruiken.

Bekijk onderstaand filmpje voor meer informatie over de gezondheidsrisico’s van mobiel bellen. Accepteer marketing cookies om deze video te bekijken. Lange termijn risico’s van wonen bij een zendmast Kun je op de lange termijn gezondheidsklachten krijgen als je dichtbij een zendmast woont? Het is lastig om dat goed te onderzoeken.

Straling Telefoon

Maar we denken dat de kans héél klein is dat mensen ziek kunnen worden van zendmasten. In de eerste plaats geven de zendmasten heel weinig straling. En in de tweede plaats is er wél veel onderzoek gedaan naar antennes voor radio en tv. Uit dat onderzoek blijkt dat deze antennes niet gevaarlijk zijn.

Fysieke Omgeving - Preventie & Zorg - Straling - EMF health kaartStraling Neutraliseren

Elektrogevoeligheid Sommige mensen hebben klachten als ze in de buurt komen van mobiele telefoons of zendmasten. Gezondheid in eigen hand: bescherm je tegen straling!. Dat noemen we elektrogevoeligheid of elektrosensitiviteit. De klachten die mensen noemen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn spierpijn pijn in hun gewrichten hartritmestoornissen huidproblemen moeheid problemen met concentreren Mensen met elektrogevoeligheid wijzen zelf elektromagnetische velden als oorzaak van hun klachten aan.

Fysieke Omgeving - Preventie & Zorg - Straling - emfhealthcard.com/nl/Bescherming Tegen Straling - emfhealthcard.com/nl/

Waar de klachten dan wél door komen weten we ook niet. De Gezondheidsraad, het RIVM en de GGD-en houden de resultaten van nieuwe onderzoeken goed in de gaten. De komst van 5G 5G is een nieuwe techniek voor mobiel internet. De G staat voor generatie: 5G is na het 4G- netwerk de volgende generatie van het mobiele netwerk.

Bescherming Tegen Straling

Daarnaast verbetert 5G de dekking op drukke plaatsen. De elektromagnetische velden van 5G-antennes zijn eigenlijk hetzelfde als die van 4G-antennes. De vraag is vooral of er door 5G méér elektromagnetische velden komen. Neemt onze blootstelling toe? En kan dat dan kwaad? Sommige wetenschappers denken dat onze blootstelling toeneemt door de komst van 5G.

Andere wetenschappers verwachten dat onze blootstelling door 5G juist afneemt. Zij denken dat omdat 5G veel efficiënter werkt. In ieder geval moet de sterkte van alle elektromagnetische velden samen onder de blootstellingslimiet blijven (straling gezondheid). De blootstellingslimiet bepaalt hoe sterk het elektromagnetische veld mag zijn op plekken waar mensen komen. Wetenschappelijk onderzoek heeft onder die limiet geen gezondheidseffecten gevonden.

En dat blijft dus ook zo als er 5G is. Meer informatie over 5G vind je op het Kennisplatform Elektromagnetische Velden. Daar vind je ook het advies dat de Gezondheidsraad in september 2020 uitbracht over 5G. 5G en het coronavirus Sommige mensen zijn bang dat 5G een rol speelt bij de verspreiding van het coronavirus.

10 Tips Voor Minder Schadelijke Straling Van Smartphone, Wifi

Virussen kunnen zich niet verspreiden via radiogolven of mobiele netwerken (Bescherming tegen straling) - Werken in de nabijheid van radiostraling van antennes. Bovendien komt het coronavirus ook voor in landen waar geen 5G netwerken zijn.

Mensen met elektrohypersensitiviteit (EHS) menen van niet. Zij schrijven allerlei gezondheidsklachten toe aan elektromagnetische straling: oorsuizen, hoofdpijn, duizeligheid en depressies bijvoorbeeld. De enige manier om van deze klachten af te komen is om een stralingsvrij bestaan op te starten, ver weg van telefoons, wifi, magnetrons en hoogspanningsmasten. Ioniserend en niet-ioniserend Dat röntgenstraling en uv-licht, allebei ook vormen van elektromagnetische straling, schadelijk kunnen zijn voor het menselijk lichaam is al jarenlang bekend.Ze bevatten te weinig energie om direct schade toe te brengen zoals ioniserende straling dat kan. Niet-ioniserend, wel schadelijk? Is niet-ioniserende straling dan volledig ongevaarlijk voor het lichaam? Over die vraag hebben al vele wetenschappers het hoofd gebroken. Helaas heeft dat tot nu toe veelal tegenstrijdige berichten opgeleverd. Zo zijn er een aantal wetenschappelijke studies gepubliceerd waarbij een verband werd gevonden tussen regelmatig gebruik van een mobiele telefoon en het krijgen van hersentumoren.

Meer van Gezondheid rivm

Navigation

Home

Latest Posts

Colloidaal Goud En Zilver, Oude Remedies

Published Jun 04, 23
4 min read

Colloidaal Zilver En Goud

Published Jun 02, 23
8 min read

Vers Fruit Op Het Werk

Published Jun 02, 23
10 min read